top of page
Ara

TEHDİT SUÇU - TCK 106

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre başkalarını tehdit etmek suçtur. Tehditler, başka bir kişiyi iradesine karşı hareket etmeye veya hareket etmekten kaçınmaya zorlamak için şiddet, zorlama veya diğer sindirme biçimlerinin kullanılması olarak tanımlanır. Tehdit etmenin cezaları, suçun niteliğine ve ciddiyetine göre değişir.

Türk Ceza Kanunu'nun 106. maddesi tehditte bulunmanın cezasını düzenler. Silah veya diğer tehlikeli nesnelerin kullanımını içermeyen basit tehditler, altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Silah veya diğer tehlikeli nesnelerin kullanımını içeren ağırlaştırılmış tehditler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Tehdit etmekten suçlu bulunanlar, hapis veya para cezalarına ek olarak, mesleki lisanslarının iptali veya mal varlıklarına el konulması gibi başka cezalara da tabi tutulabilir.

Başkalarına karşı tehditte bulunmanın fiziksel eylemlerle sınırlı olmadığına dikkat etmek önemlidir. Tehditler, telefon görüşmeleri, e-postalar veya sosyal medya gönderileri gibi sözlü veya yazılı iletişim yoluyla da yapılabilir.

Tehdit durumlarında, mağdur polise şikayette bulunabilir, polis daha sonra konuyu soruşturur ve suçlamada bulunmak için yeterli kanıt olup olmadığını belirler. Mağdurun, tehdit nedeniyle uğradığı zararın tazmini için faile karşı hukuk davası açması da mümkündür.

Türk hukukuna göre, tehditte bulunmanın daha ağır cezalarla sonuçlanabileceği bazı durumlar vardır. Örneğin, bir kamu görevlisine, bir suç tanığına veya bir suç mağduruna yönelik tehditler ağırlaştırılmış tehdit olarak kabul edilir ve daha uzun hapis cezaları ile cezalandırılır.

Sonuç olarak, başkalarını tehdit etmek, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ciddi bir suçtur ve suçlu bulunanlar için ağır cezalar öngörülmüştür. Tehdit etmekle suçlanan kişiler, kendilerine yöneltilen suçlamaların etkisini en aza indirmek için hukuki tavsiye almalı ve mahkemede kendilerini savunmalıdır. Tehdit mağdurları, suçu yetkililere bildirmeli ve failin adalete teslim edilmesini sağlamak için hukuki yardım almalıdır.


Tehdit Madde 106- (1) Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. (Ek cümle:12/5/2022-7406/6 md.) Bu suçun kadına karşı işlenmesi hâlinde cezanın alt sınırı dokuz aydan az olamaz. Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte ise, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. (2) Tehdidin; a) Silahla, b) Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle, imzasız mektupla veya özel işaretlerle, c) Birden fazla kişi tarafından birlikte, d) Var olan veya var sayılan suç örgütlerinin oluşturdukları korkutucu güçten yararlanılarak, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. (3) Tehdit amacıyla kasten öldürme, kasten yaralama veya malvarlığına zarar verme suçunun işlenmesi halinde, ayrıca bu suçlardan dolayı ceza verilir.


Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page