top of page
Ara

TÜRKİYE'DE YAŞAYAN SURİYELİLERİN DURUMU

Giriş:

Türkiye, 2011'de Suriye İç Savaşı'nın patlak vermesinden bu yana dünyanın en büyük Suriyeli mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Birleşmiş Milletler'e göre Eylül 2021 itibarıyla Türkiye'de yaklaşık 3,6 milyon kayıtlı Suriyeli mülteci yaşıyor. Bu önemli mülteci akını, Türkiye için yasal, sosyal ve ekonomik zorluklara ve mültecilerin kendileri için fırsatlara yol açmıştır. Bu yasal metin, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için mevcut yasal çerçeveyi ve haklarına erişimde karşılaştıkları zorlukları inceleyecektir.

Yasal çerçeve:

Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için yasal çerçeve karmaşık ve dinamiktir. Türkiye, mültecinin yasal tanımını ve uluslararası hukuk kapsamında mültecilere sağlanan hak ve korumaları belirleyen 1951 Mülteci Sözleşmesi'ne veya onun 1967 Protokolü'ne taraf değildir. Bunun yerine Türkiye, 6458 Sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu ve müteakip düzenlemeleri ile Suriyeli mültecilere geçici koruma sağlamaktadır.

Bu yasal çerçevede, Suriyeli mülteciler uluslararası hukuka göre mülteci değil, geçici koruma sağlanan “misafir” olarak kabul edilmektedir. Bu, bazı haklara ve korumalara sahip oldukları, ancak uluslararası hukuk kapsamında mültecilere tanınan hakların tümüne sahip olmadıkları anlamına gelir. Örneğin, sağlık ve eğitime erişim hakları var, ancak Türkiye'de yasal olarak çalışma hakları yok.

Türkiye'de Suriyelilerin Karşılaştığı Zorluklar:

Türkiye'de yaşayan Suriyeli mülteciler, haklarına erişim ve Türk toplumuyla bütünleşme konusunda bir dizi zorlukla karşılaşmaktadır. En önemli sorunlardan biri istihdama erişimdir. Suriyeli mültecilerin Türkiye'de yasal olarak çalışmalarına izin verilmiyor, bu da onların genellikle sömürü ve istismara maruz kalabilecekleri kayıt dışı sektörde çalışmak zorunda oldukları anlamına geliyor. Bu aynı zamanda, Türk vatandaşlarına ve yasal olarak ikamet edenlere sağlanan sosyal güvenlik yardımlarına ve diğer korumalara erişemedikleri anlamına gelir.

Suriyeli mültecilerin karşılaştığı bir diğer zorluk da sağlık hizmetlerine erişimdir. Suriyeli mülteciler Türkiye'de sağlık hizmetlerine erişim hakkına sahipken, sağlık hizmetlerine erişimde genellikle dil engeli ve ayrımcılık da dahil olmak üzere engellerle karşılaşıyorlar.

Eğitim, Suriyeli mültecilerin önemli zorluklarla karşılaştığı bir başka alandır. Suriyeli mülteci çocuklar Türkiye'de eğitime erişim hakkına sahipken, birçoğu dil engelleri, ayrımcılık ve mali kısıtlamalar nedeniyle eğitime erişimde engellerle karşılaşıyor.

Türk toplumuna entegrasyon da Suriyeli mülteciler için önemli bir zorluktur. Birçoğu, Türkiye'de sosyal ve ekonomik bağlantılar kurmayı zorlaştırabilen ayrımcılık ve yabancı düşmanlığıyla karşı karşıya. Bu aynı zamanda sosyal izolasyona ve zihinsel sağlık sorunlarına yol açabilir.

Çözüm:

Sonuç olarak, Türkiye'de yaşayan Suriyeliler için yasal çerçeve karmaşık ve dinamiktir ve Suriyeli mülteciler haklarına erişim ve Türk toplumuna entegre olma konusunda bir dizi zorlukla karşılaşmaktadır. Türkiye, Suriyeli mültecilere geçici koruma sağlamak için önemli çabalar göstermiş olsa da, haklarına erişebilmeleri ve onurlu bir şekilde yaşayabilmeleri için yapılması gereken daha çok iş var. Uluslararası toplum, Suriyeli mültecilere yardım sağlama konusunda Türkiye'yi desteklemek ve onların haklarına saygı gösterilmesini ve korunmasını savunmak için birlikte çalışmalıdır.

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

Introduction:

Turkey has been home to one of the largest Syrian refugee populations in the world since the outbreak of the Syrian Civil War in 2011. According to the United Nations, as of September 2021, there were approximately 3.6 million registered Syrian refugees living in Turkey. This significant influx of refugees has led to legal, social, and economic challenges for Turkey, as well as opportunities for the refugees themselves. This legal text will examine the current legal framework for Syrians living in Turkey and the challenges they face in accessing their rights.

Legal Framework:

The legal framework for Syrians living in Turkey is complex and dynamic. Turkey is not a signatory to the 1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, which establish the legal definition of a refugee and the rights and protections afforded to refugees under international law. Instead, Turkey provides temporary protection to Syrian refugees through the Law on Foreigners and International Protection No. 6458 and its subsequent regulations.

Under this legal framework, Syrian refugees are not considered refugees under international law, but rather "guests" who are granted temporary protection. This means that they are entitled to some rights and protections, but not all of the rights afforded to refugees under international law. For example, they are entitled to access to healthcare and education, but they do not have the right to work legally in Turkey.

Challenges Faced by Syrians in Turkey:

Syrian refugees living in Turkey face a range of challenges in accessing their rights and integrating into Turkish society. One of the most significant challenges is access to employment. Syrian refugees are not allowed to work legally in Turkey, which means that they often have to work in the informal sector, where they may face exploitation and abuse. This also means that they are unable to access social security benefits and other protections afforded to Turkish citizens and legal residents.

Another challenge faced by Syrian refugees is access to healthcare. While Syrian refugees are entitled to access to healthcare in Turkey, they often face barriers to accessing healthcare services, including language barriers and discrimination.

Education is another area where Syrian refugees face significant challenges. While Syrian refugee children are entitled to access to education in Turkey, many face barriers to accessing education due to language barriers, discrimination, and financial constraints.

Integration into Turkish society is also a significant challenge for Syrian refugees. Many face discrimination and xenophobia, which can make it difficult to build social and economic connections in Turkey. This can also lead to social isolation and mental health problems.

Conclusion:

In conclusion, the legal framework for Syrians living in Turkey is complex and dynamic, and Syrian refugees face a range of challenges in accessing their rights and integrating into Turkish society. While Turkey has made significant efforts to provide temporary protection to Syrian refugees, there is still much work to be done to ensure that they can access their rights and live in dignity. The international community must work together to support Turkey in providing assistance to Syrian refugees and to advocate for their rights to be respected and protected.

مقدمة:

كانت تركيا موطنًا لواحد من أكبر تجمعات اللاجئين السوريين في العالم منذ اندلاع الحرب الأهلية السورية في عام 2011. وفقًا للأمم المتحدة ، اعتبارًا من سبتمبر 2021 ، كان هناك ما يقرب من 3.6 مليون لاجئ سوري مسجل يعيشون في تركيا. أدى هذا التدفق الكبير للاجئين إلى تحديات قانونية واجتماعية واقتصادية لتركيا ، فضلاً عن فرص للاجئين أنفسهم. سيدرس هذا النص القانوني الإطار القانوني الحالي للسوريين الذين يعيشون في تركيا والتحديات التي يواجهونها في الحصول على حقوقهم.

إطار قانوني:

الإطار القانوني للسوريين الذين يعيشون في تركيا معقد وديناميكي. تركيا ليست من الدول الموقعة على اتفاقية اللاجئين لعام 1951 أو بروتوكولها لعام 1967 ، والتي تحدد التعريف القانوني للاجئ والحقوق والحماية الممنوحة للاجئين بموجب القانون الدولي. بدلاً من ذلك ، توفر تركيا حماية مؤقتة للاجئين السوريين من خلال قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 ولوائحه اللاحقة.

بموجب هذا الإطار القانوني ، لا يُعتبر اللاجئون السوريون لاجئين بموجب القانون الدولي ، بل "ضيوف" يمنحون الحماية المؤقتة. هذا يعني أنه يحق لهم الحصول على بعض الحقوق والحماية ، ولكن ليس كل الحقوق الممنوحة للاجئين بموجب القانون الدولي. على سبيل المثال ، يحق لهم الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ، لكن ليس لديهم الحق في العمل بشكل قانوني في تركيا.

التحديات التي يواجهها السوريون في تركيا:

يواجه اللاجئون السوريون الذين يعيشون في تركيا مجموعة من التحديات في الحصول على حقوقهم والاندماج في المجتمع التركي. إن أحد أهم التحديات هو الوصول إلى العمل. لا يُسمح للاجئين السوريين بالعمل بشكل قانوني في تركيا ، مما يعني أنهم غالبًا ما يضطرون للعمل في القطاع غير الرسمي ، حيث قد يواجهون الاستغلال وسوء المعاملة. وهذا يعني أيضًا أنهم غير قادرين على الحصول على مزايا الضمان الاجتماعي وغيرها من أشكال الحماية الممنوحة للمواطنين الأتراك والمقيمين القانونيين.

التحدي الآخر الذي يواجهه اللاجئون السوريون هو الحصول على الرعاية الصحية. بينما يحق للاجئين السوريين الحصول على الرعاية الصحية في تركيا ، فإنهم غالبًا ما يواجهون عقبات في الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ، بما في ذلك الحواجز اللغوية والتمييز.

التعليم مجال آخر يواجه فيه اللاجئون السوريون تحديات كبيرة. بينما يحق للأطفال اللاجئين السوريين الحصول على التعليم في تركيا ، يواجه العديد منهم عقبات في الوصول إلى التعليم بسبب حواجز اللغة والتمييز والقيود المالية.

يمثل الاندماج في المجتمع التركي أيضًا تحديًا كبيرًا للاجئين السوريين. يواجه الكثيرون التمييز وكراهية الأجانب ، مما قد يجعل من الصعب بناء روابط اجتماعية واقتصادية في تركيا. يمكن أن يؤدي هذا أيضًا إلى العزلة الاجتماعية ومشاكل الصحة العقلية.

خاتمة:

في الختام ، فإن الإطار القانوني للسوريين الذين يعيشون في تركيا معقد وديناميكي ، ويواجه اللاجئون السوريون مجموعة من التحديات في الحصول على حقوقهم والاندماج في المجتمع التركي. بينما بذلت تركيا جهودًا كبيرة لتوفير الحماية المؤقتة للاجئين السوريين ، لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لضمان حصولهم على حقوقهم والعيش بكرامة. يجب على المجتمع الدولي العمل معًا لدعم تركيا في تقديم المساعدة للاجئين السوريين والدفاع عن حقوقهم التي يجب احترامها وحمايتها.

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page