top of page

SENDİKAL HAKLARIN KULLANILMASININ ENGELLENMESİ SUÇU - TCK 118

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA

14 Nis 2023

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesi, sendika üyelerine ve temsilcilerine kanunlar, toplu iş sözleşmeleri ile tanınan hakların kullanılmasına engel olmak veya engel olmak fiili olarak tanımlanan sendikal hakların kullanılmasını engelleme suçuna ilişkindir. 

Sendikal hakların kullanılmasına engel olma suçu Türkiye'de ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve suçlu bulunanlar için ağır cezalarla sonuçlanabilmektedir. Bu suçun cezası bir yıldan üç yıla kadar hapis ve para cezasıdır.

Türkiye'de sendika üye ve temsilcilerinin hakları kanunla korunmaktadır ve bu hakları kullanmalarına engel olunmaya çalışılması kanuna aykırılık teşkil eder. Sendika üyeleri, sendika faaliyetlerine katılma, toplantı yapma ve toplu iş sözleşmesi müzakerelerine katılma hakkına sahiptir. Ayrıca, toplu pazarlık görüşmelerinde bir anlaşma sağlanamazsa grev yapma hakları da vardır.

Sendikal hakların kullanılmasının engellendiği durumlarda, mağdur polise şikayette bulunabilir, polis konuyu soruşturur ve dava açmak için yeterli delil olup olmadığını belirler. Mağdurun ihlal nedeniyle uğradığı zararın tazmini için hukuk davası açması da mümkündür.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesinin birçok şekilde olabilen karmaşık bir konu olduğunu belirtmekte fayda var. İşverenler, hükümet yetkilileri veya sendika müzakerelerinin sonucunda çıkarı olan diğer kişiler veya gruplar tarafından uygulanabilecek taciz, sindirme ve zorlama bazı örneklerdir.

Sonuç olarak, sendikal hakların kullanılmasını engelleme suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre ciddi bir suç olarak kabul edilmekte ve suçlu bulunanlara çeşitli cezalar verilmektedir. Sendika üyeleri ve temsilcileri haklarının farkında olmalı ve bunları kullanmalarının engellenmemesi veya engellenmemesi için uygun önlemleri almalıdır. Bu suçun mağdurları, haklarının korunmasını ve failin eylemlerinden sorumlu tutulmasını sağlamak için hukuki yardım almalıdır.

Sendikal hakların kullanılmasının engellenmesi
Madde 118- (1) Bir kimseye karşı bir sendikaya üye olmaya veya olmamaya,
sendikanın faaliyetlerine katılmaya veya katılmamaya, sendikadan veya sendika yönetimindeki
görevinden ayrılmaya zorlamak amacıyla, cebir veya tehdit kullanan kişi, altı aydan iki yıla
kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Cebir veya tehdit kullanılarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir
sendikanın faaliyetlerinin engellenmesi halinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına
hükmolunur.

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

bottom of page