top of page

KİŞİLERİN HUZUR VE SÜKUNUNU BOZMA SUÇU - TCK 123

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA

14 Nis 2023

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 123. maddesi, başkalarını rahatsız edecek veya rahatsız edecek davranışlarda bulunmayı içeren, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunu düzenlemektedir.

Bu maddeye göre, gürültü yapmak, şiddet veya düzensizlik içinde hareket etmek veya başkalarını rahatsız edecek diğer davranışlarda bulunmak suretiyle başkalarının huzur ve sükununu bozan kişi para cezası ile cezalandırılır. Para cezası miktarı, suçun ağırlığına ve mahkemenin takdirine bağlı olarak değişir.

Suçun bir yıl içinde tekerrürü halinde, faile para cezasına ek olarak bir aya kadar hapis cezası da verilebilir. Suçun silahla işlenmesi hâlinde, ceza üç aya kadar hapis cezasına kadar artırılabilir.

İnsanların huzur ve sükununu bozma suçu, toplumun normal işleyişini bozabileceği ve başkalarına zarar verebileceği için Türkiye'de asayiş suçu olarak kabul edilmektedir. Kanun, bireylerin barış ve güvenlik içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ve bu hakka müdahale eden davranışların cezalandırılması gerektiğini kabul etmektedir.

Bu suçun kamusal alanlar, yerleşim yerleri ve işyerleri dahil olmak üzere çeşitli ortamlarda işlenebileceğini belirtmek önemlidir. Başkalarının huzurunu ve sükunetini bozan davranışlar yüksek sesli müzik, kavga, bağırma ve diğer rahatsız edici davranış biçimlerini içerebilir.

Huzur ve sükunetin başka bir kişi tarafından bozulduğuna inanan kişi, polise şikayette bulunabilir veya tazminat için yasal işlem başlatabilir. Davayı desteklemek için delil toplamak ve suçu belgelemek önemlidir.

Sonuç olarak, halkın huzur ve sükununu bozma suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'na göre bir kamu düzeni suçu olup, suçlu bulunanlara çeşitli cezalar verilmektedir. Başkalarının haklarına saygı duymak ve başkalarını rahatsız edebilecek veya onlara zarar verebilecek davranışlardan kaçınmak önemlidir. Huzur ve sükunlarının bozulduğuna inanan kişiler, failin hesap vermesini sağlamak için hukuki yardım almalıdır.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma
Madde 123- (1) Sırf huzur ve sükûnunu bozmak maksadıyla bir kimseye ısrarla; telefon
edilmesi, gürültü yapılması ya da aynı maksatla hukuka aykırı başka bir davranışta bulunulması
halinde, mağdurun şikayeti üzerine faile üç aydan bir yıla kadar hapis cezası verilir.

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

bottom of page