top of page

İFTİRA SUÇU - TCK 267

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA

14 Nis 2023

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 267. maddesi, bir kişi hakkında itibar veya şerefini zedeleyecek şekilde yanlış bilgi yaymak olarak tanımlanan iftira suçuna ilişkindir.

İftira, yazılı veya sözlü ifadeler, resimler veya diğer iletişim biçimleri dahil olmak üzere birçok biçimde olabilir. Bir ifadenin iftira teşkil edip etmediğini belirlemede kilit faktör, yanlış olup olmadığı ve konunun itibarına zarar verip vermediğidir.

267. madde uyarınca, iftiradan suçlu bulunanlar, suçun ciddiyetine bağlı olarak bir dizi cezaya tabi tutulur. Basit iftira altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Şiddet veya tehdit kullanımını içeren ağırlaştırılmış iftira, iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

İftira durumlarında, mağdur polise şikayette bulunabilir, polis daha sonra konuyu soruşturur ve suçlamada bulunmak için yeterli kanıt olup olmadığını belirler. Mağdurun iftira nedeniyle uğradığı zararın tazmini için hukuk davası açması da mümkündür.

Gerçeğin iftiraya karşı bir savunma olduğunu, yani doğru olan ifadelerin iftira olarak kabul edilemeyeceğini belirtmekte fayda var. Ancak bireyler, bir ifadenin doğruluğunu kanıtlamanın zor olabileceğinin ve önemli kanıtlar gerektirebileceğinin farkında olmalıdır.

Cezai ve hukuki cezalara ek olarak, iftiradan suçlu bulunanlar, itibarlarının zedelenmesi ve mesleki lisanslarının kaybı da dahil olmak üzere sosyal ve mesleki sonuçlarla karşı karşıya kalabilir.

İftira suçunun genellikle yoruma tabi olduğunu ve kültürel ve sosyal faktörlerden etkilenebileceğini not etmek önemlidir. Türk yargısının iftira vakalarına katı bir yaklaşım sergilediği bilinmektedir ve bireyler eylemlerinin olası sonuçlarının farkında olmalıdır.

Sonuç olarak, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu'nda iftira suçu ciddiye alınmakta ve suçlu bulunanlara çeşitli cezalar verilmektedir. Bireyler hakaret suçunu işlemekten kaçınmak için sözlerine ve eylemlerine dikkat etmeli ve mağdurlar haklarının korunmasını sağlamak için hukuki yardım almalıdır.

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

bottom of page