top of page

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA

19 Mar 2023

Cumhurbaşkanına hakaret, Cumhurbaşkanına hakaret veya karalayıcı sayılan her türlü konuşma, yazı veya eylemi ifade eder. Buna hem kamuya açık hem de özel görüş açıklamaları ile Cumhurbaşkanına hakaret olarak görülebilecek her türlü görsel veya yazılı iletişim dahildir.

Cumhurbaşkanına hakaretin cezası bir yıldan dört yıla kadar hapistir. Fail, hapis cezasına ek olarak 7.500 Türk Lirasına kadar varan para cezasına da tabi tutulabilir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun Türk vatandaşlarıyla sınırlı olmadığını belirtmek önemlidir. Bu suçu Türkiye'de iken işleyen yabancı uyruklu kişiler de cezai yaptırımlara tabi tutulabilir.

Cezai yaptırımlara ek olarak, Cumhurbaşkanına hakaretten suçlu bulunan kişiler de para cezasına çarptırılabilir. Başkan, hakaret nedeniyle uğradığı zararın tazmini için faile karşı hukuk davası açabilir.

Cumhurbaşkanına hakaret suçunun son yıllarda Türkiye'de tartışma konusu olduğunu ve bazı eleştirmenlerin yasanın ifade özgürlüğünü ve siyasi muhalefeti bastırmak için kullanıldığını öne sürdüğünü belirtmekte fayda var. Ancak yasa yürürlüktedir ve Cumhurbaşkanına hakaretten suçlu bulunan kişiler ağır cezai ve hukuki cezalarla karşı karşıya kalabilir.

Sonuç olarak, Cumhurbaşkanına hakaret, Türk hukukuna göre ciddi bir suçtur ve suçlu bulunanlar için ağır para cezaları ve para cezaları vardır. Bu suçla itham edilen kişiler, kendilerine yöneltilen suçlamaların etkisini en aza indirmek için yasal tavsiye almalı ve mahkemede kendilerini savunmalıdır.

Hak kaybı yaşamamak için bizimle irtibara geçin.

AVUKAT MUSTAFA YILMAZ - ADANA BAROSU 
05387194080

bottom of page